Over OMD

Doel
De Ondernemerskring Midden-Drenthe stelt zich tot doel de bevordering van gemeenschappelijke, sociale en economische belangen van in de gemeente Midden-Drenthe en omgeving gevestigde ondernemingen in het algemeen en meer in het bijzonder die van haar leden. In de praktijk komt deze doelstelling neer op het bespreken van economische en sociale vraagstukken met de leden en indien nodig ook met organisaties en overheden zoals gemeente, provincie, milieufederaties enz.  De OM-D heeft het bevorderen van contacten tussen de leden en overheid, organisaties en instellingen hoog in het vaandel staan en behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de leden bij deze organisaties.

Lidmaatschap

Word lid van de Ondernemerskring Midden Drenthe! U bent al lid voor € 260,- per jaar!

Bestuur
Het bestuur van de Ondernemerskring Midden-Drenthe komt regelmatig bij elkaar. Dan worden de vergaderingen en activiteiten voorbereid en wordt het jaarprogramma samengesteld. Het bestuur vertegenwoordigt tevens de leden op bijeenkomsten van bijvoorbeeld overheden en overige organisaties.

Voorzitter P. Raven p.raven@kenniscentrumarbeidsrecht.nl
Penningmeester R. Muntinga info@dejongemunt.nl
Secretaris E. Veenstra erik@de-noormannen.nl
Bestuurslid G. Schokker-Jongschaap info@dejongemunt.nl
Bestuurslid J. Zinger info@zingervastgoed.nl
     

Secretariaat Ondernemerskring Midden-Drenthe
Molenstraat 8a | 9411 NL Beilen
ABN AMRO 45 86 00 555 | KvK Meppel 400048572
info@om-d.nl