Het netwerkontbijt met als thema ‘laaggeletterdheid’ van 8 mei. Met 2500 mensen in de gemeente midden Drenthe die minder taalvaardig zijn was dit een belangrijk onderwerp om te bespreken aangezien dit doorspeelt in het alledaags leven.