9 September Netwerk Ontbijt

Op woensdag 9 september is er weer een geslaagd netwerkontbijt geweest. De volgende netwerkontbijten staan gepland op 14 oktober, 11 november en 9 december. Noteer ze alvast in uw agenda. Netwerkontbijten zijn voor leden en niet-leden van de Ondernemerskring Midden-Drenthe.

Secretariaat Ondernemerskring Midden-Drenthe
Molenstraat 8a | 9411 NL Beilen
ABN AMRO 45 86 00 555 | KvK Meppel 400048572
info@om-d.nl